Vizualizace a 3D modelace

Odprezentujeme vám skutečnost. Uvidíte finální podobu vašeho produktu dříve, než se začne vyrábět. Vizualizace výrobků do  katalogu a další možnosti využití technologie 3D.

Podle vašich představ připravíme 3D prezentace návrhů obalů a tiskovin. Vytvoříme také technické 3D modely do katalogů, 3D modelace schémat a jiných objektů.